funteqdiving.nl E-rik äriregister

Ettevõtjaportaal | RIK

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

E-teenused - eesti.ee

e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Äriregistri teabesüsteem

Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Euroopa äriregister

Äriregistri teabesüsteem - Turvakontroll: Sisesta mõlemad sõnad allolevasse tekstikasti: NB! Päringute tegemine veebilehele automaatprogrammidega on keelatud!

Äriregistri teabesüsteem

Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Abieluvararegistri registrikaardile kantud isikul on õigus saada registrist teavet selle kohta, kes on tema abieluvararegistri registrikaardiga tutvunud.

Äriregistri teabesüsteem - ariregister.rik.ee

Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Ettevõtteregister | RIK

Sisenemine . Sisenemine parooliga Kasutajatunnus / e-post: Parool:

Kinnistusraamat

Teile endale, teie poolt esindatavale juriidilisele isikule, lapsele või eestkostetavale kuuluvate kinnistute andmetega saab tasuta tutvuda uues e-kinnistusraamatus.Samal lehel saavad enda majaga seotud andmeid tasuta vaadata ka korteriühistu esindajad ning korteriomandite omanikud.

Ettevõtteregister | RIK

Äriregistri teabesüsteem - Turvakontroll: Sisesta mõlemad sõnad allolevasse tekstikasti: NB! Päringute tegemine veebilehele automaatprogrammidega on keelatud!

Äriregistri teabesüsteem

e-äriregister. e-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti ettevõtete, mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA! Otsi ettevõtjat või riigiasutust:

Päringud | RIK

Sisenemine . Sisenemine parooliga Kasutajatunnus / e-post: Parool:

e-äriregister | RIK

e-rik äriregister
Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

Portaali sisenemine - eesti.ee

e-rik äriregister
Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

Euroopa äriregister

e-rik äriregister
E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!

kuidas kassil küüsi lõigata

microsoft tartu ülikool

ttü arengukava

puka mööbel

kuidas kompassi kasutada