funteqdiving.nl Lõputöö tartu ülikool

Lõputöö | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

lõputöö tartu ülikool Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Lõputööd ja kaitsmised | Tartu Ülikooli arvutiteaduse

Lõputööde vormistamine ja kaitsmine tõlkeõpetuse õppekaval Magistritöö (21 EAP, kehtib 2010.-2014. õppeaastal sisseastunutele) on uurimuslik või rakenduslik töö tõlketeoreetiliste probleemide, terminoloogia, tõlgi/tõlkija töökorralduse, tõlkide/tõlkijate väljaõppe või mõne muu tõlkealase küsimuse valdkonnast kolmes võimalikus vormis: 1) teoreetiline uurimus, 2)

Lõputööde kaitsmise kord | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste

Lõputöö võib olla teoreetilise, empiirilise või rakendusliku suunaga. 6 EAP lõputöö ligikaudne maht on 25 – 40 lk, 10 EAP lõputöö ligikaudne maht on 40-50 lk. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame …

Lõputööd | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Lõputöö teema otsimisega on hea alustada juba varakult. Seega, osale ATI päeval juba teisel bakalaureuse- või esimesel magistriõppe aastal. Viimane aeg enda lõputöö teema ja juhendaja valimiseks on viimase õppeaasta sügisel. Vestle kindlasti ka erinevate potensiaalsete juhendajatega.

Lõputööde kaitsmine | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

lõputöö tartu ülikool Alates 2013. aastast peab lõputöö autor esitama lõputöö kaitsmisele koos lihtlitsentsiga, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu (kui lõputöö avaldamisele on dekaani või kolledži direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline

Õigusaktid | Tartu Ülikooli Narva kolledž

Käesoleva korra aluseks on Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja sätted, mis puudutavad lõputöö kaitsmist (ptk V.6). Lõputööde eesmärgid ja koht õppekavas. 1. Bakalaureusetöö on iseseisev uurimus sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika teemavaldkonnas, mis tuleb …

Psühholoogia uurimistöö ja magistritöö | Tartu Ülikool

Kõikidele ainetele, millel üliõpilane soovib osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis. Registreerumine sügissemestri õppeainetele algab 15. mail ja kevadsemestri õppeainetele 15. detsembril ning lõpeb vastava semestri alguseks. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikele õppeainetele registreerumine alata õppeaasta algusest ja kesta

Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

lõputöö tartu ülikool Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Lõputööde kaitsmine | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Lõputöö ja haiguslugude vormistamine Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust. …

Lõputöö ja haiguslugude vormistamine | Tartu Ülikool

DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials incl e-theses and e-publications, digitized theses and books, manuscripts and images etc. Search interfaces such as Base, DART-EUROPE etc provides integrated access to millions records from more than 2000 contributors worldwide

Lõputööde vormistamine ja kaitsmine | Tartu Ülikooli

Infot Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osas (endine Õigusinstituut) kaitstud lõputööde kohta leiate andmebaasist Eesti õigusbibliograafia. Bibliographia Iuridica Estonica. Selleks tuleb pärast sõna- või märksõnaotsingut valida “Täpsustava otsingu” rippmenüüst „Väljaande tüüp“ sõna üliõpilastöö. Otsingut ainult õigusteaduskonna Tallinna osa lõputööde

DSpace Home

(Lõputöö maht ilma lisadeta on 20-40 lehekülge. Lõputöö vormistamise stiil on Times New Roman, kirjavahega 1,5, lehekülgede äärised 2,5 cm. Töö leheküljed on nummerdatud) Koos lõputööga esitatakse juhendaja kirjalik arvamus ja juhendaja ettepanek retsensendi määramiseks.

mobiilirakendused ttü

kuidas võtta glükosamiini

pedagoogika tartu ülikool

mööbel soodsalt

momo tallinn