funteqdiving.nl Matemaatilised mängud lasteaias

DIDAKTILISED MÄNGUD 3 aastastele

matemaatilised mängud lasteaias
matemaatilised mÄngud Antud osas on kogutud viited erinevatelelehekülgedele, kust saab leida mänge ja aplette. Mängekasutatakse matemaatika tundi läbiviimisel arvutiklassis, lisa- …

Arvuti Lasteaias – anastassiaan

matemaatilised mängud lasteaias
Olen Heily ja töötan 2007. aastast Tartu lasteaias Hellik õpetajana. Õppides Tartu Ülikoolis, jõudis kätte hetk, kus pidin valima bakalau-reusetöö valdkonna ja teema. Sel hetkel teadsin ma vaid, et töö peab olema seotud matemaatikaga ja kõige pisemate ehk sõimelastega.

MATEMAATILISED MÄNGUD INTERNETIS

„Loovalt kooli!“ eelkool Teie lasteaias! 1. tund Keel ja kõne.Tutvumine tähtede maailmaga inimese maailma kaudu.Tähtede mängud. Sõnade kokkupanek. 2. tund Matemaatilised mängud, loogika areng. Õppemaks on 20 EUR kuus.

Eelkooli tööleht : Koolielu

matemaatilised mängud lasteaias
Seltskonnamängud lastele, et vahvalt aega veeta või pidu korralikult "käima tõmmata". Õues või toas, vanematega või mitte.

MATEMAATILISED MÄNGUD

1. Pange järgnevad õppimise alusoskused loogilisse järjekorda võrdlemine, kuulamine,. modelleerimine, vaatlemine . Kuidas on nad seotud uute teadmistega?. Kuulamine, Vaatlemine, Võrdlemine, Modelleerimine.. Kuulamise teel omandavad lapsed vähesel määral, vaatlemise teel keskmisel määral,. võrreldes on lapsel tihti ka käelist tegevust, nt klotside puhul saab laps ka …

Mängime! - Õpetaja loob ja jagab

Seoses oma lapse kooliks ettevalmistumisega sai tehtud rida töölehti, mida nüüd oleksin valmis teistega jagama. Materjal sobib 5-7-aastaste laste jaoks.

Kuulamine-vaatlemine-võrdlemine-modelleerimine

http://www.krokotak.com/ http://hop-island.com/teeme-ise/tegevused-toas/ http://www.isetegija.net/index.php?pid=101 http://stranamasterov.ru/ http://www.nupula.ee

MÄNGIME MATEMAATIKAT

matemaatilised mängud lasteaias
matemaatilised mÄngud Sorteeri: Positsioon Nimi Hind Kuupäev Tooted 1 kuni 36 koguhulgast 54

MATEMAATIKAMÄNGU KOOSTAMINE PUUTETAHVLIL 5 6- …

Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the …

ERINEVAD MATEMAATILISED VIITED

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

MÄNGI JA ÕPI: GEOMEETRILISED KUJUNDID

matemaatilised mängud lasteaias
3 punased lilled keskpaika.“ Õpetaja jälgib laste tegevust ja iga laps räägib, mida ta teeb. Korratakse, kus on punased ja kus on sinised lilled.

5 aastastele neil on. Laseb lastel vabalt joos

Eesmärk: Laps kinnitab oma teadmised numbritest ja arvust. Õppevahendi abil õpetaja võib jälgida lapse matemaatilised oskused, kuidas laps teab numbreid ja arve ja millele on vaja tähelepanu pöörata. Õpetaja ise otsustab kui palju numbreid ta kirjutab (sõltub rühma laste … More Matemaatilised ussid

Mängud - lastega.ee

MATEMAATILISED MÄNGUD INTERNETIS Author: Irena Created Date: 6/27/2011 1:24:46 PM

Ristsõnad ja mängud - Matemaatika

* Peida aeda kolm-neli asja. * Kinnita peidukohtade lähedale paelu või krepp-paberit, et "aardeid" oleks lihtsam leida. * Peida väikesi mänguasju lillelehtede alla, riputa neid puuokste külge, kinnita kiigelaua või kiigenööri külge.

„Loovalt kooli!“ eelkool Teie lasteaias!

et lasteaias keskendutakse põhiliselt ainult arvu tundmisele. Ebakõla seisneb just selles, et õpetatavad oskused ei ole samad, mis on vajalikud ja eeldatud. Tuginedes etteantud riiklikule Taolised mängud aitavad õppida uusi teadmisi uutes tingimustes (Ugaste, 2005). Matemaatikat saab õppida erinevate mängutüüpidega.

eesti päevaleht peatoimetaja

zompi mängud

awp man o war mw

kosmos cinema tallinn

unenägude seletaja tabletid