funteqdiving.nl Tartu ülikool 1 eap

Õppekava õppetööga Tartus | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Erialamoodul: Arvutilingvistika (24 EAP) Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.
Õppekava täitmine | Tartu Ülikool
tartu ülikool 1 eap 9. aprill Väärikate Ülikool: Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada, Viljandis 11. aprill Eesti rahvarõivad, Viljandis. 3 EAP 12. aprill Ehtetöö algkursus - rahaga kaelaehte valmistamine, Tartus. 0,75 EAP 23. aprill Noore Meistri Kool, Viljandis. 1 EAP 24. aprill Noore Muusiku Kool, Viljandis. 1 EAP
Digihumanitaaria kõrvaleriala | Tartu Ülikooli eesti ja
ÕPPEKAVA TÄITMINE MINIMAALSES MAHUS. Õppekava täitmist minimaalses mahus hinnatakse vaid esimese aasta üliõpilastel. Esimese aasta sügissemestri lõpuks peab olema sooritatud täiskoormusega õppes vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava aineid (välja arvatud doktoriõppes), et üliõpilast ei eksmatrikuleeritaks edasijõudmatuse tõttu.
Koolipsühholoogia kutseaasta | Tartu Ülikool
Tartu päevaõpe: Sirli Soomlais, sirli.soomlais [ät] ut.ee, tel 737 5390, Näituse 20-324 Tallinn: Piret Murel, piret.murel [ät] ut.ee , tel 6271 880, Kaarli pst 3-202 Kui varasemad õpingud hinnatakse magistriõppesse sisseastumiseks mittevastavaks, annab komisjon puuduvate eeldusainete osas soovitusi, et kandidaat teaks, millele enne
Tasemeõppe ained täiendusõppena | Tartu Ülikooli
Tartu Ülikooli teaduskooli kursused on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Kursuste tabelis toodud sihtrühm tähendab soovituslikku klassi. Loe kursuste kirjeldusi, vali välja huvipakkuvad ja registreeru. Aruta enne kirja panemist oma vanemate ja …
Õendusteaduse magistriõpe | Tartu Ülikooli peremeditsiini
Õendusteaduse magistriõpe annab valmiduse töötada juhina tervishoiusüsteemis ja terviseteaduste õppejõuna haridussüsteemis ning on ainus omataoline Eestis. Õppetöö korraldus toetab täiskohaga töötavat õppijat. Õppekava maht on 120 ainepunkti. Ained jagunevad erialaaineteks (58 EAP) ja alusaineteks (33 EAP). Lisaks tuleb üliõpilasel läbida …
University of Tartu - Wikipedia
tartu ülikool 1 eap Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb seitsmest moodulist: 1) Õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul (24 EAP) 2) Aine- ja valdkonnadidaktika moodul (15 EAP) 3) Koolimatemaatika ja -informaatika moodul (18 EAP) 4) matemaatikaõpetaja erialamoodul (18 EAP); või matemaatika- ja informaatikaõpetaja erialamoodul (18 EAP); Võimalik
» Õppimine
Õppetasud 2018/2019. õppeaastal . Täitmisele kuuluv õppe maht on 30 EAP semestris ja 60 EAP õppeaastas. Õppetasu vabastuse korral teeb ülikool märke erivajaduse kohta Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi. Ligipääs Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi isikuandmetele on piiratud. Andmetele on ligipääs ainult töötajatel, kes
Bakalaureusetöö retsenseerimine | Ühiskonnateaduste
Digihumanitaaria kõrvaleriala on mõeldud kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele, kes soovivad täiendada oma IT-alaseid tehnilisi oskusi ning seostada neid humanitaarteaduste uurimisküsimuste ja andmetega. Ühtlasi annab kõrvaleriala lisapädevused töötamaks tänapäeva infoküllases ning andmestunud maailmas, kus üha enam on vaja ka ise veidi programmeerida, andmeid
Täiendusõpe | Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Instituudi nõukogu on koostanud retsenseerimise juhendi bakalaureusetööde kaitsmisteks. Retsenseerides bakalaureusetööd nii eelkaitsmisel kui ka kaitsmisel, on võimalik saada 1,5 EAP mahus arvestatud pedagoogilist praktikat - kahe tudengi eel- ja päriskaitsmine (2+2) annab ühe osa ainest SOZU.00.017/018/034 Pedagoogiline praktika kõrgkoolis (3 EAP).
Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm | Tartu
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks …
Õppetasud | Tartu Ülikool
tartu ülikool 1 eap SOPH.TK.014 Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm (60 EAP) 2019/2020 õppeaastal Sihtgrupp: magistriõppesse astuda soovijad, kellel on bakalaureusekraad mõnel muul erialal. Programmiga on võimalik liituda iga semestri alguses. Läbitavate ainete hulga saab ise valida, kuigi arvestada tuleb eeldusainete järgnevusega. Kogu eeldusainete programmi läbimiseks võib kuluda
pärnu linna bussid sõiduplaan

st patrick tallinn

transport tallinn

janno jõgeva tartu ülikool

mööbel servamata lauast