funteqdiving.nl Tartu ülikool dspace

1.Õigusteaduskonna magistritööd – Masters theses

Haabu, Johanna-Britt (Tartu Ülikool, 2019) Eraõiguslik juriidiline isik kui avaliku sektori hankija Euroopa Liidu ja Eesti riigihanke õiguses  Vainola, Marite (Tartu Search DSpace. This Collection. Browse. All of DSpace Communities & Collections By Issue Date Authors Titles Subjects This Collection By Issue Date Authors Titles Subjects.

Tartu Ülikool - ut

DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials incl e-theses and e-publications, digitized theses and books, manuscripts and images etc. Search interfaces such as Base, DART-EUROPE etc provides integrated access to millions records from more than 2000 contributors worldwide

1.Õigusteaduskonna magistritööd – Masters theses tartu ülikool dspace

Eesti rahvalaulud J. G. Herderi rahvalaulukogus" on koostanud Katrin Angel koostöös Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumiga. EV100 raamatusari Raamatukogu 3. korrusel asuvate lugemissaalide ees on välja pandud Eesti saja aasta lugu avav raamatusari, mis ilmus 2018. ja …

Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool tartu ülikool dspace

Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuriti haruldast geneetilist sidekoehaigust Osteogenesis imperfecta, mis on rahvakeeli tuntud kui habraste luude haigus.

Tartu Ülikool suurim vilistlaste kokkutulek 18. mai 2019 tartu ülikool dspace

Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse ülikooli töötajaid eriti heade töösaavutuste eest ja teisi isikuid Tartu Ülikoolile osutatud suurte teenete eest. Aumärk | Tartu Ülikool Liigu edasi põhisisu juurde

Aumärk | Tartu Ülikool tartu ülikool dspace

Trošin, Roman (Tartu Ülikool, 2019) Omahinna arvestamise mudeli loomine tellimuspõhises tootmises puiduettevõtte näitel  Maripuu, Liina (Tartu Search DSpace. This Community. Browse. All of DSpace Communities & Collections By Issue Date Authors Titles Subjects This Community By Issue Date Authors Titles Subjects.

Eesti Maaülikool - emu.ee

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.

Uudised | Arheoloogia Tartu Ülikoolis

Krista Jaakson : õppetooli juhataja, juhtimise teadur 0,5 k, PhD (majandusteadus) 737 6334 J.Liivi 4-216

Majandusteaduskond | Tartu Ülikool

Information about the university and its study program. Focus is on sustainable use of resources and rural development. [Estonian, English]

Tartu Ülikooli Moodle´i õpikeskkond

Erialakatse koosneb kahest osast: 1) testist 2) kutsesobivusintervjuust Kõigepealt sooritatakse test, mis kestab 90 minutit. Seejärel toimub kutsesobivusintervjuu rühmatöö vormis (4–5 kandidaati rühmas).

ttü informaatika õppejõud

kuidas mõõta peenise pikkust

kinesioteip südameapteek

karlsson mööbel oü

ttü header