funteqdiving.nl Tõlgi abi

Chromei keelte muutmine ja veebilehtede tõlkimine

tõlgi abi

Nii kaua kui ei ole veel käivitunud SMS 112 teenus, tuleks kasutada tõlgi abi kiirabi, tuletõrje ja politsei kutsumisel. Kiirabi Kiirabi kutsumiseks helistada numbril 112. Enne abi kutsumist selgita välja kas ja millist abi vaja on.

Kriminaalmenetluse seadustik – Riigi Teataja

tõlgi abi

Samuti on õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub. NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju.

EUR-Lex - 32010L0064 - EN - EUR-Lex

tõlgi abi

Tõlgi Mozilla klienditoetust. Our volunteers are working on translating this article. Until its ready, maybe the English version can be of some help. If you want to help us translate articles like this one, please click here. Thank you reading these words - it means you want to contribute to global Mozilla Support. More than half of all

Kuidas olla abiks? - KAE Kool

tõlgi abi

Me armastame ja kasutame eesti keelt. Isikutel, kes eesti keelt ei valda, on mõnedel puhkudel vaja kasutada tõlgi abi. Tõlgid teevad palju ja tänuväärset tööd. Samuti võib aeg - ajalt kohata, et just tõlkega võib jõuda tõelisse absurdi.

Indrek Teder relvaseaduse tõlkeabsurdist: kas „Lase maha

Võõrutusravi Soomes Kas te elate Soomes välismaalasena? Kui teil on probleeme alkoholi, ravimite või narkootikumidega, ei jäeta teid teie murega üksi. Teile pakutakse abi. Käesolevas brošüüris tutvustame erinevaid võõrutusravivõimalusi ning vastava teenuse pakkujaid. Lisaks anname teavet ka selle kohta, kellele teenuseid pakutakse ning kuidas nende eest tasutakse.

Kui vajad võõrsil abi - Riia

Tõlgi kasvõi kohe mõned Khan Academy videod eesti keelde. Eestikeelsete subtiitrite tegemine Khan Academyle on tehtud maksimaalselt lihtsaks - Piisab sellest, kui oskad inglise ja eesti keelt harilikul tasemel, oskad vahel otsida mõne sõna vastet sõnavaraveebist ning järgid lihtsaid juhiseid subtiitrite loomise veebirakenduses nimega Universal Subtitles.

EUR-Lex - 32010L0064 - EN - EUR-Lex

Googlei tasuta teenus tõlgib kohe sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 erinevasse keelde ja vastupidi.

www.kohus.ee

Tõlke valmimisel saadame selle kohta e-maili. Seejärel on võimalus töö vastu võtta, parandamisele saata või nõuda broneeritud summa tagastamist. Vastuvõtmise korral genereerime automaatselt arve.

SMS 112 teenus - EAD

Ebtesam sooviks veelgi rohkem abi eesti keele omandamisel. Talle on keeruline, et peab tihti olema olukorras, kui ei saa kasutada tõlgi abi. Siiski on ta õnnelik, et on leidnud 90ndatel Süürias elanud eestlanna, kes räägib araabia keelt ja neid üsna tihti külastab ning kohaliku eluga kurssi püüab viia. (Viljandi, Estonia 2016 - Annika Haas)

Ebtesam sooviks veelgi rohkem abi eesti keele omandamisel

Selline menetlus või mehhanism eeldab, et pädev asutus kontrollib asjakohasel viisil, sealhulgas asjaomase kahtlustatava või süüdistatava isikuga konsulteerides, kas ta räägib ja mõistab kriminaalmenetluses kasutatavat keelt ning kas ta vajab tõlgi abi.

Googlei tõlge

tõlgi abi

Selline menetlus või mehhanism eeldab, et pädev asutus kontrollib asjakohasel viisil, sealhulgas asjaomase kahtlustatava või süüdistatava isikuga konsulteerides, kas ta räägib ja mõistab kriminaalmenetluses kasutatavat keelt ning kas ta vajab tõlgi abi.

Tõlgi Mozilla klienditoetust | Kaastöötajad abi

tõlgi abi

Kingo ei ole tõlgi abi kasutanud Liibanoni infotehnoloogiaminister Adel Afiouni palus Kingol 13. septembril osaleda konverentsil, kus minister saaks osalejatele rääkida Eesti e-riigi eduloost. Mainitud üritusele jätab Kingo minemata, kuna samal ajal toimuvad riigieelarve läbirääkimised.

ttü pood

mikroobifüsioloogia ttü

tallinna ülikool ökoloogia instituut

vobla tallinn

bfm tallinna ülikool