funteqdiving.nl Ttü õppejõu tunniplaan

Home (Front Page)

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

IGIP < Eesti inseneripedagoogika keskus < Asutused

Liigu menüüs: Üldinfo > TUNNIPLAANID > MINU TUNNIPLAAN või. Üldinfo > AVALEHT > MINU TUNNIPLAAN. Vaikimisi kuvatakse õppejõu jooksva semestri jooksva nädala tunniplaani. Lisaks jooksva nädala vaatele on minu tunniplaani võimalik vaadata …

Tunniplaanid ja õppekavad < Üldinfo < Sisseastuja

Kui soovitud aine-õppejõu paari ei leitud, siis on ÕISi vastav aine-õppejõu paar lisamata. Võimalik, et ainet õpetatakse mõnel teisel semestril või on loodud aine-õppejõu paar teisele õppejõule. Täpsemat infot saad ainet õpetavast struktuuriüksusest. Aine-õppejõu paari juurde lisatud lisainfot näed, kui …

Kaug- ja kodulaborid < Keskusest < Eesti

ttü õppejõu tunniplaan
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

Lõputöö moodul sisaldab vaid bakalaureuseõppe lõputöö koostamist TTÜ õppejõu juhendamisel ja selle kaitsmist (üliõpilase soovil võib lõputöö juhendamisse kaasata ka kaasjuhendaja asutusest, kus üliõpilane töötab või milles rakendamiseks lõputöö koostatakse). Lõputöö maht on 5 AP.

Elektroonikainstituudi magistrandid ja doktorandid,

ttü õppejõu tunniplaan
Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis. TalTech Spordihoone asub TalTechi peahoone naabruses. Põhitegevusalaks on ülikooli spordirajatiste haldamine ja rentimine. Haldame spordihoonet teisi TalTechi spordirajatisi.

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem

ttü õppejõu tunniplaan
Näide: Kood AAAB11 tähendab, et tegemist on elektrotehnika õppekavaga ning tunniplaan on 1. semestri (ehk esimese õppeaasta sügissemestri) kohta. Tutvu ka tunniplaani lugemiseks mõeldud juhisega. Gruppidesse jaotamine toimub teaduskonnas, vajadusel küsige infot dekanaadist. Esimene õppenädal semestris on tunniplaanis paaritu nädal.

Tunniplaanid < Õppekorraldus < Tudeng < Eesti

ttü õppejõu tunniplaan
Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eden­daja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. TalTechis õpib ligi 12 000 tudengit ning töötab üle 1000 teadlase ja õppejõu. Vaata lähemalt

Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

ttü õppejõu tunniplaan
Eesti inseneripedagoogika keskus pakub koolitusi, seminare ja õpitubasid ettevõtete juhtidele, koolitusjuhtidele ja töötajatele tulemuslike, STEM (Sceince, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonna lõimitud ning interdistsiplinaarsete täienduskoolituste läbiviimiseks, juhendatud töökohapõhiseks õppeks ja mentorluseks.

Ettevõttele < Keskusest < Eesti inseneripedagoogika keskus

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Õpetajale ja õpilasele < Täienduskoolitus < Eesti

ttü õppejõu tunniplaan
Ekraanivormil Oppejou_aktiivsed_vastuvotud olevad andmed leitakse vaatest Aktiivsed_vastuvotud Ekraanivormil Oppejou_mitteaktiivsed_vastuvotud olevad andmed leitakse vaatest Mitteaktiivsed_vastuvotud Ekraanivormil Vastuvott_vaatamiseks olevad andmed leitakse vaadetest Koik_vastuvotud ja Vastuvotuajad_koos_tulijatega

Õpingukava esitamine - Home (Front Page)

Dokumentide ja avalduste esitamine 2020/21 õppeaastaks. Magistriõppesse kandideeritakse magistrile eelneva kõrgharidusega. Kandideerimiseks on sobivad bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, kutsekõrgharidus.. Avalduste esitamine toimub sisseastujate infosüsteemis SAIS www.sais.ee. Kohapeale on vaja tulla vaid siis, kui avaldust täites vajalik info eelneva hariduse kohta riiklikest

Mentorlus < Keskusest < Eesti inseneripedagoogika keskus

Alates 2017/2018. õppeaastast on mereakadeemia tunniplaan nähtav õppeinfosüsteemis ÕIS (ois2.ttu.ee). NB! Tunniplaanis võib toimuda muudatusi, seega semestri esimestel nädalatel kontrolli tunniplaani iga päev! Teated ajutiste muudatuste kohta tunniplaanis saadetakse läbi ÕIS keskkonna.
sää tallinn

hiiumaa kabelid

ttü disain

aiamaja ehituse abc

mööblimasin köögimööbel