funteqdiving.nl Ttü semestri algus

UUS oppetegevuse eeskiri ttü semestri algus

Akadeemilises kalendris näidatakse muu hulgas kuupäevaliselt õppeaasta ning iga semestri algus ja lõpp ning iga semestri punase joone päev. Punase joone päev on ajaline piir, milleni võib toimuda õppetegevusega seotud liikumine (õppekava vahetamine, akadeemilisele puhkusele jäämine omal soovil jne).

Akadeemiline kalender < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna

On valminud uus TTÜ õppeinfosüsteem(ÕIS2), mida saavad kasutada Tallinna Tehnikaülikooli õppurid ja õppejõud vaata ja see asub aadressil https://ois2.ttu.ee

www.ttu.ee

Semestri minimaalne registreerimistasu on 19 EUR (1-7 EAP-d). Üle 7 EAP puhul - 1 EAP eest 3 EUR. Lõputöö juhendamistasu 1 EAP kohta on 50% kehtestatud tasumäärast.

TTÜ Kultuuriklubi – TTÜ Kultuuriklubi koduleht.

3. september sügissemestri algus 10. september semestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg 12. september üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt 17. september ülikooli 100. aastapäev, doktorite promoveerimine 17. september semestri õppetööalase liikumise lõpp

RSTI: uudised ttü semestri algus

* * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

Toimub TTÜ korraldatud rahvusvaheline mess "Tehnoloogia 2000", põhitoimumiskoht TTÜ spordihoone. Samaaegselt toimuvad loengud ja seminarid ka TTÜ peahoones. Messi korraldajad on Tallinna Tehnikaülikool ja TTÜ innovatsioonikeskus. Messi avamisel võtab arvutiühenduse kaudu sõna peaminister Mart Laar.

TTÜ Semestri Avalöök 2017 | Ametlik järelfilm - YouTube

* * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i

Opingukorraldus TTU yliopilastele - SlideShare

[26.08] Semestri Avalöök 2019: Reket LIVE. NB! Peole ootame kõiki, olenemata tudengistaatusest. TTÜ Kultuuriklubi korraldatav tudengiellu sissepühitsemise triloogia saab alguse! ↓ 1. samm kolmest, saamaks rebasest täistõuliseks tipikaks: ↓ Rangelt vabatahtlik – soovituslikult kohustuslik TalTech tudengite kooliaasta alguspidu, mis piire ei tunne!

Home (Front Page)

muu hulgas kuupäevaliselt õppeaasta ning iga semestri algus ja lõpp ning iga semestri punase joone päev. Punase joone päev on ajaline piir, milleni võib toimuda õppetegevusega seotud liikumine (õppekava vahetamine, akadeemilisele puhkusele jäämine omal soovil jne).

1 - deepthought.ttu.ee ttü semestri algus

Lapikud tõid eelmine nädal kokku noored gümnasistid, et nende progemisoskused proovile panna: 🤩võisteldes ASI-karika nimel.🤩 Üritus oli väga edukas ning ei …

Tallinna Tehnikaülikool ttü semestri algus

TTÜ esileht Tudeng Semestrite algus ja lõpp ning muud õppetegevuse olulised tähtajad määratakse kuupäevaliselt kindlaks iga õppeaasta akadeemilises kalendris, mille kinnitab rektor. Sügissemestri hulka ei arvestata jõuluvaheaja nädalat. (10) Semestri lõpuks sooritamata õppeaine peab …

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja ttü semestri algus

Semestri Avalöök - NOËP live/ Arop live/ reket & Lauri Täht DJ set. Monday, August 29, 8:00 PM TTÜ Kultuuriklubi - Tallinn → Pidu jäädvustavad TTÜ Fotoklubi ja TTÜ Filmiklubi Algus 16:00 TTÜ

mööbel ülemiste

rehepapp rahva raamat

keno loto tv

hiiumaa käina

ttü projektijuht