funteqdiving.nl Ttü transkribeerimine

Mektorys esitlesid ettevõtjad äriideid arenguprogrammile

ttü transkribeerimine J. J. M c G a n n, What is Critical Editing? – J. J. McGann, The Textual Condition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991, lk 56 jm.

Kindlustuskaitse eksamil läbikukkumise vastu

TTÜ Mektorys alustab neljandat korda äriideede arenguprogramm STARTERtech, mis viib kokku ligi 200 õppurit ja 15 ettevõtjat leidmaks koos uudseid ärivõimalusi ja lahendusi. Avaüritusel esitlesid suurfirmade juhid tudengitele oma valdkonna trende ja probleeme, mida lahendada.

EESTI KEEL

Selle lehe abil saate lasta oma eestikeelset könet sisaldavaid helifaile automaatselt transkribeerida. Transkribeerimisel kasutatakse TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia laboris väljatöötatud tehnoloogiat ja mudeleid. NB! Transkribeerimine on täisautomaatne: keegi neid salvestusi ei kuula ega transkriptsioone ei loe.

Sissejuhatus informaatikasse Keeletehnoloogia

ttü transkribeerimine 80 Eesti ettevõttes (läbiviijad TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (40) ja Eesti Intellektuaalomandi ja Andmete transkribeerimine ja kodeerimine, kasutades spetsiaalset kodifitseerimise käsiraamatut. Andmetöötlusja andmebaasi lisamine andmebaasi.

Kindlustuskaitse eksamil läbikukkumise vastu

Pärast Leedu taasiseseisvumist võeti uuesti kasutusele mõningad kreeka nimede leedundamise põhimõtted, mis domineerisid enne nõukogude aega, sh kreeka diftongide αι ja oι transkribeerimine leedu diftongide ai ja oi-ga. Samal ajal jäi ladina nimede vahendamine keskaegset traditsiooni järgides endiseks. Probleem tekib tavaliselt nendes

Veebipõhine transkriptsioon

ttü transkribeerimine Kõnele kasutab kõne tekstiks teisendamiseks ehk transkribeerimiseks TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboris välja töötatud serveripõhist kõnetuvastustarkvara, mis on maailmas hetkel ainus, mis sisendina eesti keelt toetab. Samuti toetab see grammatikapõhist kõnetuvastust, lubades kasutajal täpselt

TTÜ keeletehnoloogia labori veebiteenused – Adapter

TTÜ Mektorys alustab neljandat korda äriideede arenguprogramm STARTERtech, mis viib kokku ligi 200 õppurit ja 15 ettevõtjat leidmaks koos uudseid ärivõimalusi ja lahendusi. Avaüritusel esitlesid suurfirmade juhid tudengitele oma valdkonna trende ja probleeme, mida lahendada.

Kaitstud doktoritööd - kjak.eki.ee

transkribeerimine 18—19, 26—35, 67—71, 180—185 tuletusliited 85—6 tõlkelaenud 124—136, 175 tõuprobleemid 84 tähendusküsim. 89—90, 121—2, 124—136 valimised 93—4 võõrsõnad 180—185 võõrtähed 14—19. 27—9, 33, 67, 69. 200 välde 89, 185 õigekeelsus 185—190 õigekeelsus kohanimedes 11—13

Kreeka pärisnimed antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade

Kõnesalvestuste transkribeerimine laste kõne korpuse näitel 27.05.2011 Ethel Maarits Bakalaureusetöö Vidinate tehnoloogia Windows keskkonnas tudengi ajaplaneerimise näitel. 27.05.2011 Alexey Gudz Bakalaureusetöö 2005 a. - 2010 TTÜ doktorant (Info- ja kommunikatsionitehnoloogia)

Read Rehabilitatsiooniteenus alaealistele õigusrikkujatele

Readbag users suggest that Rehabilitatsiooniteenus alaealistele õigusrikkujatele Eestis is worth reading. The file contains 107 page(s) and is free to view, download or print.

CV: Erika Lorents (end.Matsak)

Android Marketis Eesti rakendusi otsides hakkas silma üks pealtnäha üsna tavaline - Diktofon. Aga lähemalt uurides on see siiski asi, millele peaksid tormi jooksma kõik ajakirjanikud, sekretärid, ärimehed, õpetajad ja paljud teised, kellel vaja midagi lindistada ja pärast jutt kirja panna. Nimelt oskab Diktofon eesti keelt. Mitte lihtsalt ei oska, vaid saab aru ka eestikeelsest

bark.phon.ioc.ee

Google avalikustas hiljuti eestikeelse kõnetuvastuse, mis Eesti keeletehnoloogide sõnul aitab küll kaasa eesti keele alahoidmisele, kuid tõstab esile uue võimaliku probleemi. Kui Eestiski muutuvad populaarseks virtuaalsed assistendid, mis nende hinnangul lähiajal eesti keeles rääkima ei hakka, siis hakkavad lapsed nendega rääkima inglise keeles, mis võib eesti keele säilimisele

linnahall tallinn

kuidas aidata vigastatud lindu

personalijuhtimine ttü

pealtnägija ekre

ttü korea keel