funteqdiving.nl Töötukassa hüvitised

Hüvitised ja toetused | Töötukassa

E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!

Toetused ja sotsiaalabi - eesti.ee

töövõimetoetus, töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus jms. Selleks et töötukassa saaks maksuvaba tulu arvestada, tuleb kliendil esitada töötukassale maksuvaba tulu arvestamise avaldus. Avalduse blanketi on leitav siit. Avalduse esitamisel hakkab see kehtima kõikidele

Hüvitis – Vikipeedia

Töö kaotanud inimesele on ette nähtud mitmed hüvitised ja toetused, mis aitavad kaotatud sissetulekuid osaliselt hüvitada ning tööotsingute ajal paremini toime tulla. Töötule makstakse töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Täpsemat informatsiooni töötutoetuse kohta leiad töötukassa kodulehelt.

Töötukassa

Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil töötukassasse pöörduda, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

Töötuskindlustus ja hüvitised | Eesti.ee töötukassa hüvitised

Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist (kuid mitte varem, kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates).

finance.ee

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

Töötukassa

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust Meie missioon on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus ning ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Töötukassa hüvitised lähevad ikkagi kärpesse - Äriuudised

Tööandja poolt tasutavad hüvitised koondamisel. Lisainfo Monika Urva 10 Jaanuar 2016 Töötaja koondamise puhul tuleb lisaks töötaja poolt välja teenitud töötasule ja kasutamata puhkusehüvitisele välja maksta etteteatamistähtaja mittejärgimise hüvitis (juhul, kui tähtaega ei järgita) ning koondamishüvitis.

Logi sisse | Töötukassa

Esmaspäeval otsustas töötukassa nõukogu tõsta töötuskindlustusmaksu kolme protsendini juba selle aasta 1. juunist, töötukassa väljamaksete kärbete üle vaidlused aga veel jätkuvad. Töötukassa hüvitised lähevad ikkagi kärpesse - Äriuudised - Majandus

Töötamise lõpetamine | Maksu- ja Tolliamet töötukassa hüvitised

Puudega vanema toetus. Puudega vanema toetust makstakse ühele puudega vanematest või last üksi kasvatavale vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kohta 19,18 eurot kuus.

ttü informaatika foorum

ps4 tallinn

otto knows dying for you

kuidas teha omletti

"eesti päevaleht"