funteqdiving.nl Töötukassa sotsiaalmaksu hüvitamine

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega töötaja eest

Riik maksab töötukassa kaudu vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu endiselt selleks kehtestatud kuumääralt (2018. aastal 470 eurot; 2019. aastal 500 eurot). Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära.

Enamik osalise töövõimega inimesi tahab tööd - Tööelu.ee

– kohapeal töötukassa maakondlikus osakonnas. Töövõimereformi esimesel päeval, 1. juulil esitasid tööandjad 98% avaldustest läbi töötukassa portaali iseteeninduse. Augustis esitati iseteeninduse kaudu 80% avaldustest. Rohkem infot leiate siit: Riigipoolne sotsiaalmaksu hüvitamine töötukassa kaudu alates 1. juuli 2016

Töövõime hindamine - YouTube

Riik maksab töötukassa kaudu vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu endiselt selleks kehtestatud kuumääralt (2016. aastal on see 390 eurot). Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära.

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest töötukassa sotsiaalmaksu hüvitamine

1. juulist hakkas sotsiaalmaksu hüvitama senise Sotsiaalkindlustusameti asemel Töötukassa ning see muutub senisest lihtsamaks. Kui praegu tuleb sotsiaalmaksu maksmise taotlus esitada iga kuu, siis edaspidi üks kord ühe vähenenud töövõimega töötaja eest.

Vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse töötukassa sotsiaalmaksu hüvitamine

NB! 1. juulil 2016 muutub vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) saab sotsiaalmaksu

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

1. juulil 2016 muutub vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40-protsendiline püsiv töövõimetus), saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt.

Teenused tööandjale – Töötukassa | Võrumaa Puuetega

Riik maksab töötukassa kaudu vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu endiselt selleks kehtestatud kuumääralt (2017. aastal on see 430 eurot). Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära.

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud - palk.ee

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks peab tööandja esitama töötukassale taotluse vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu hüvitamiseks. Taotluse saab esitada töötukassa portaali iseteeninduses ja samuti ka posti teel, digiallkirjastatult e-posti teel info@tootukassa.ee või töötukassa maakondlikus osakonnas.

Sotsiaalmaksu hüvitamisest | Töötukassa

Töötukassa kannab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliameti kontole hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Tööandja deklareerib vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu TSD lisal 1. Lisainfo deklareerimise kohta on leitav Maksu- …

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud - palk.ee

– kohapeal töötukassa maakondlikus osakonnas. Töövõimereformi esimesel päeval, 1. juulil esitasid tööandjad 98% avaldustest läbi töötukassa portaali iseteeninduse. Augustis esitati iseteeninduse kaudu 80% avaldustest. Rohkem infot leiate siit: Riigipoolne sotsiaalmaksu hüvitamine töötukassa kaudu alates 1. juuli 2016

Sotsiaalmaks | Maksu- ja Tolliamet

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus. Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb

Äriklient | Maksu- ja Tolliamet

Lühidalt ja olulisest 1. juulil 2016 muutus vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord – nüüdsest taotleb tööandja sotsiaalmaksu hüvitamist Eesti Töötukassalt. Juba esimesel päeval, st 1. juulil, tuli tööandjatelt 1500 avaldust ning samal päeval tegi töötukassa ligi 900 otsust tööandjale sotsiaalmaksu hüvitamiseks.

psühholoogia tallinna ülikool

laura mööbel

steve o net worth

ttu sport facebook

24 7 fitness tallinn